Vrijdag 8 november

Het herdenkingsweekend begon traditioneel met herdenkingen op vrijdag op de begraafplaatsen in Born en Grevenbicht waar in totaal 5 Britse gesneuvelde militairen begraven liggen. De ceremonies zijn officieel erkend en goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties, die ook de belangen van de nabestaanden in deze behartigen.
Een en ander is onder auspiciën en in aanwezigheid van een Anglicaanse priester en een afvaardiging van het Britse leger.
Bij deze vrijdagse activiteit zijn ook vaak gasten uit Engeland aanwezig, die op eigen gelegenheid naar Nederland komen.
Wij zijn in deze dank verschuldigd aan de familie De Wilde uit Born, die op locatie altijd alles tot in de puntjes begeleidt en regelt.

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Karin Colaris.